Wie zijn wij?

In 1960 vond de oprichting plaats van de VERENIGING VAN VRIENDEN VAN BLAUWKAPEL. De vereniging huurt de kerk van de stichting Blauwkapel en draagt zorg voor de exploitatie van de kapel. De vereniging bestaat momenteel uit zo’n 160 leden, waaronder een bestuur van 5 personen en een werkgroep van zo’n 12 dames en heren.

De STICHTING BLAUWKAPEL is in 1957 opgericht door de christelijke aannemersbond (NCAB) en de christelijke bouwvakarbeidersbond (NCB). Deze stichting kocht de kerk voor 1 gulden en liet het gebouw restaureren met financiele hulp van deze bonden en monumentenzorg. Op 16 maart 2009 vond een statutenwijziging plaats en is de historische band met Bouwend Nederland en CNV Bouw en Hout (de rechtsopvolgers van NCAB en NCB) opgehouden te bestaan.

De Vereniging Vrienden van Blauwkapel en de Stichting Blauwkapel vergaderen doorgaans tweemaal per jaar over het in stand houden en gebruik van het kerkje Blauwkapel.