Wat zijn wij?

  • In 1959 werd het kerkje op initiatief van de Stichting Blauwkapel na een grondige restauratie bestemd als “ontmoetingsplaats voor hen, die zich interkerkelijk verbonden voelen”. Sindsdien organiseert de Vereniging van Vrienden van Blauwkapel OECUMENISCHE ONDERWEGDIENSTEN, aanvankelijk zgn. drive-in kerkdiensten voor mensen die letterlijk (toeristen) en/of figuurlijk onderweg zijn op zoektocht naar spiritualiteit.

  • Blauwkapel wil GEEN APARTE KERK zijn binnen de christelijke kerken, maar de “reiziger” gelegenheid bieden tot meditatie, gebed en lofprijzing. In Blauwkapel is het nooit de vraag wat je moet geloven, maar altijd wat bij jou past om te geloven.
  • De kerkdiensten worden slechts gedurende een deel van het jaar gehouden -van Pasen t/m de eerste zondag in november- en hebben zoals gezegd een oecumenisch karakter. De voorgangers in deze diensten zijn dan ook van verschillende kerkgenootschappen afkomstig.De onderwegkerk wordt daarnaast veelvuldig gebruikt voor huwelijksbevestigingen, doopdiensten. rouwdiensten, concerten en lezingen.
  • Verspreid door Nederland staan 10 kerken waar op zondag -gedurende een bepaalde periode in het jaar- oecumenische diensten worden gehouden voor mensen “onderweg”. Het kerkje Blauwkapel is één van deze kerken. De Samenwerkende Onderwegkerken Nederland zijn opgericht in 1983.
  • Zie voor een kort filmverslag over “de kerk van Blauwkapel” de website van “U in de Stad – Overvecht”: www.uindestad.nl/overvecht