Lid worden / Contributie

Sympathisanten kunnen zich aanmelden als Vriend van Blauwkapel door €30 (iets meer is welkom) te storten op bankrekening NL02 INGB 0002 0156 44 ten name van “Vereniging van Vrienden van Blauwkapel”. Graag naam, adres (graag ook een emailadres) en “nieuw lid” vermelden op de overschrijving. Vrienden van Blauwkapel ontvangen twee keer per jaar een nieuwsbrief en zijn welkom op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Zittende leden worden verzocht hun jaarlijkse bijdrage in de eerste helft van het kalenderjaar over te maken.

De contributie is voor de exploitatie van Blauwkapel bijzonder belangrijk. Alleen met deze financiële ondersteuning kunnen wij het kerkje Blauwkapel in stand houden en gebruiken. Hoe meer leden wij hebben, hoe meer wij kunnen doen en hoe beter wij dit kunnen doen.

De vereniging gebruikt voor de ledenadministratie een privacyprotocol. Hierin staat beschreven hoe wij met deze persoonlijke data (naam, adres en bankrekeningnummer) omgaan. Dit protocol is op te vragen bij de secretaris.