Bijbelrooster

Bij de bijbellezing en meditatie tijdens de onderwegdiensten volgen een aantal voorgangers het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland. (zie www.raadvankerken.nl)