Ontstaan Blauwkapel

  • De eerste gegevens over een kapel in de woonkern Blauwkapel -het vroegere Voordorp- dateren 1408 en hebben waarschijnlijk betrekking op de huiskapel van de familie Van Veen. In 1451 moest de kapel plaatsmaken voor de huidige kerk. In 1505 kwam de kapel in het bezit van de familie Van Wijck. Bij de verbouwing, die kort daarna plaatsvond, werd de kapel voorzien van een houten tongewelf en het nieuwe plafond en de wanden werden blauw geschilderd. Vanaf die tijd sprak men van de “Blaauwe Capel”. Het kerkdorp Voordorp werd daarna Blauwkapel genoemd.
  • Omdat Voordorp indertijd bij de parochie van de Sint Jacobskerk in Utrecht (de huidige Jacobikerk) hoorde, ging  tussen 1574 en 1581 hoogstwaarschijnlijk de bekende pastoor Hubert Duifhuis van de Sint Jacobskerk ook in Blauwkapel voor. Hij had grote problemen met de rooms katholieke geestelijkheid van vóór de Reformatie van 1580, maar eveneens grote problemen met de calvinistische leidslieden na de Reformatie. Duifhuis bood een inspirerend alternatief voor de wederzijdse verkettering tussen Calvinisten en Katholieken. Zo ontstond de belangrijke stroming van Duifhuisianen die in de Jacobikerk tot 1586 bijeenkwam.
neo-gotisch interieur vanaf ca. 1640 tot 1940
  • In 1641 werd Blauwkapel ingericht voor de protestantse eredienst. Het koor werd door een houten wand afgescheiden van het middenschip, de zijbeuken werden voorzien van vaste banken en balkons. Tegen de zijwanden van het middenschip kwamen zgn. herenbanken. Ook tegen de torenwand werd een galerij gebouwd. Tot halverwege de tweede wereldoorlog maakte de Nederlands Hervormde Gemeente Blauwkapel (de huidige PKN-gemeente Blauwkapel-Groenekan) gebruik van de kapel.
  • Mede door de aanleg van het fort in 1821 kwam de kerk minder centraal te liggen. Tijdens de 2e W.O. werd de kerk gevorderd door de bezetters en deed o.a. dienst als paardenstal. De kerk raakte ernstig in verval. De Hervormde Gemeente had inmiddels een onderkomen in Groenekan. Na de oorlog besloot men aanvankelijk het gebouw te slopen en weer op te bouwen in het Openluchtmuseum in Arnhem. Door particulier initiatief kon dit gelukkig worden voorkomen.
interieur vanaf 1959 tot heden
  • In 1957 werd de kerk voor 1 gulden gekocht door de Stichting Blauwkapel, die met steun van de overheid de kapel liet restaureren. Vanaf 1959 doet de kerk Blauwkapel o.a. dienst als oecumenische onderwegkerk.