Nieuwsbrief

  • In het voorjaar (enkele weken voor Pasen) en in het najaar (november) ontvangen alle leden van de vereniging per post of (indien aangegeven) per email een nieuwsbrief. Voor geïnteresseerde niet-leden zijn enkele nieuwsbrieven in de kerk beschikbaar.
  • Vrienden van Blauwkapel met een bij ons bekend emailadres, krijgen bij speciale gelegenheden zoals een concert, lezing, jaarvergadering e.d. een email met een herinneringsberichtje.
  • Informatiefolders over de Vereniging Vrienden van Blauwkapel (blauwe folder) en de Landelijke Onderwegkerken in Nederland (gele folder) staan in het folderbakje bij de ingang van de kerk.
  • Zolang de voorraad strekt zijn er jubileumboekjes over “50-jaar Verenging Vrienden van Blauwkapel” te koop voor € 5 per stuk. Het boekje is uitgegeven in 2010 en bevat veel foto’s en informatie over de kerk en het kerkdorp. Ook zijn er persoonlijke verhalen in opgetekend van mensen die in de periode 1960-2010 op de een of andere wijze bij Blauwkapel betrokken zijn geweest. Het fraai uitgevoerde boekje is een historisch document en zeer de moeite waard om te lezen en bewaren.