Pedikantenborden

 

  • Sinds 1 september 2005 hangen de beide oorspronkelijke predikantenborden uit 1875 en 1920 weer in Blauwkapel. De borden bevonden zich op de torenzolder van de PKN-gemeente Blauwkapel-Groenekan en zijn na restauratie in bruikleen aan de vereniging afgestaan.
  • Op de predikantenborden staan de namen van de predikanten vanaf 1640 tot en met respectievelijk 1916 en 1946 vermeld. Op de borden staan de namen van 35 predikanten in circa 300 jaar gemeenteleven

9.1 oudste bord

       predikantenbord uit 1875      

  9.2 laatste bord 

             predikantenbord uit 1920