Lid worden

  • Sympathisanten kunnen zich aanmelden als Vriend van Blauwkapel door € 25 ('iets meer is welkom) te storten op bankrekening NL02 INGB 0002 0156 44 ten name van "Vereniging van Vrienden van Blauwkapel". Graag naam, adres (evt. ook emailadres) en "nieuw lid" vermelden op de overschrijving. Vrienden van Blauwkapel ontvangen twee keer per jaar een nieuwsbrief en zijn welkom op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 
  • Zittende leden worden verzocht hun jaarlijkse bijdrage in de eerste helft van het kalenderjaar over te maken.
  • De contributie is voor de exploitatie van Blauwkapel bijzonder belangrijk. Alleen met deze financiële ondersteuning kunnen wij het kerkje Blauwkapel  instandhouden en gebruiken. Hoe meer leden wij hebben, hoe meer wij kunnen doen en hoe beter wij dit kunnen doen.