Jaarvergadering

In 2018 wordt de jaarvergadering gehouden op maandagavond 4 juni van 20.15 tot 21.00 uur; vanaf 20.00 uur inloop met koffie/thee. Leden van de vereniging -de “Vrienden van Blauwkapel”- die wat meer over het reilen of zeilen van de vereniging willen horen, zijn van harte uitgenodigd de jaarvergadering te bezoeken. De vergadering wordt gehouden in het Wevehuis, Wevelaan 2, 3571XS in Utrecht. Leden die de vergadering willen bezoeken worden verzocht zich vooraf aan te melden bij de secretaris Ben van Hoeflaken (030-2287342 of kerkblauwkapel@hotmail.com)

De agendapunten voor de jaarvergadering zijn:
1. Welkom en mededelingen;
2. Verslag van de jaarvergadering 2017 (in bezit van deelnemers jaarvergadering 2017 en wordt op verzoek per email toegestuurd);
3. Jaarverslag 2017 (wordt uitgereikt en toegelicht);
4. Financieel jaarverslag 2017, verslag van de kascommissie en begroting 2018;
5. Rondvraag en sluiting