Personen

Vereniging van Vrienden van Blauwkapel

Dagelijks bestuur

Mw. T.E. (Toos) Vinkenborg, voorzitter
Tel: 030-2 73 28 27  Email: t.e.vinkenborg@casema.nl

B.C. (Ben) van Hoeflaken, secretaris
Jan Provostlaan 57, 3723RC Bilthoven
Tel: 030-2 28 73 42 / 0617479307  Email: bcvanhoeflaken@hotmail.com of kerkblauwkapel@hotmail.com

A.C. (Alice) Veenendaal, penningmeester
Tel:   030-2715456  Email: aliceveenendaal@gmail.com

Verhuur kerk
Mw. A. (Gusta) Holtrop-Struyk, werkgroeplid
Prof. Pullelaan 27, 3571JB Utrecht
Tel: 030-2 71 15 53  Email: fam.holtrop@ziggo.nl

Stichting Blauwkapel
G.C. (Ger) Roos, secretaris/penningmeester
Email: gerbrandroos@hotmail.com

Informatie over o.a. fort Blauwkapel: www.stellingvanutrecht.nl